Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
eoNetworks www.eo.pl

Informacje ogólne

          

Wprowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. nakłada na wszystkie organy władzy państwowej i samorządowej obowiązek prowadzenia Urzędowego Publikatora Teleinformatycznego czyli Biuletynu Informacji Publicznej.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej szczegółowo określa parametry jakie musi spełnić Urzędowy Publikator Teleinformatyczny.Do 1 lipca b.r. wszystkie jednostki wymienione w ustawie muszą posiadać Biuletyn Informacji Publicznej.

autor: Katarzyna Gratys
redaktor: admin
data utworzenia: 2005-07-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-02-03 09:53:27, zmian dokonał(a): Justyna Śmiechowska