Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
eoNetworks www.eo.pl

Pytania i odpowiedzi

          
Czy oferowany przez Państwa system BIP spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. W sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67 poz. 619), a jeśli nie to, kiedy będzie spełniał?

Biuletyn Informacji Publicznej naszej firmy spełnia wszystkie wymagania według rozporządzenia MSWiA, co gwarantujemy zapisem w umowie, jednocześnie zobowiązujemy się do dostosowywania systemu eoBIP do kolejnych wymagań ustawodawcy.

Jakie istnieją możliwości wykorzystania oferowanego systemu BIP poprzez nasze jednostki organizacyjne (szkoły , Dom Pomocy Społecznej i inne)? Jakie koszty ponoszą jednostki?

Wszystkie jednostki organizacyjne zależne od Państwa urzędu mogą bezpłatnie zamieszczać informacje w wydzielonych folderach w Państwa Biuletynie Informacji Publicznej. Dzięki systemowi redagowania przez wielu użytkowników, osoby odpowiedzialne za wprowadzanie informacji w tych jednostkach mają własne dane autoryzacyjne, które umożliwiają im zamieszczanie informacji w wybranych folderach Państwa BIPu.

Czy ceny są gwarantowane?

Wszystkie proponowane ceny są cenami gwarantowanymi w całym czasie trwania umowy. Proponujemy aby umowa była zawarta do końca 2005 roku.

Czy cena rośnie w miarę wdrażania etapów BIP?

Wszelkie zmiany w systemie eoBIP w całym czasie trwania umowy, dostosowywujące do kolejnych wymagań ustawodawcy są bezpłatne.

Czy cena obejmuje hosting?

Tak, proponowane ceny zawierają wszystkie koszty łącznie z hostingiem, licencją na system zarządzania treścią, telefonicznym wsparciem technicznym, itd.

Czy można natychmiast bezpłatnie, przed zakupem, przez długi okres testować pełny system?

Tak istnieje możliwość uruchomienia 14 dniowej wersji testowej, lub po podpisaniu umowy i uruchomieniu serwisu mogą Państwo bezpłatnie z niego korzystać do 1 lipca 2003.

Jakiej jakości jest hosting?

Hosting rozwiązań naszej firmy oparty jest na ogólnopolskiej sieci ATM , wszystkie nasze serwery znajdują się w firmie ATM co zapewnia dostęp najwyższej jakości, korzystamy z łącz podłączonych do sieci szkieletowej o przepustowości 622 Mb/s.

Czy cena obejmuje pełny system redakcyjny?

Proponowana cena zawiera pełny dostęp do wszelkich elementów wchodzących w skład systemu redakcyjnego podstawowe możliwości to zarządzanie artykułami, folderami, użytkownikami, oraz dostępne są wszelkie inne funkcje systemu.

Czy system redakcyjny pozwala na tworzenie różnych typów stron i działów, nie przewidzianych w momencie zakupu?

Tak, eoBIP pozwala na dowolne tworzenie i modyfikowanie artykułów oraz folderów w których są publikowane materiały. System umożliwia dodawanie zarówno folderów głównych na pierwszej stronie jak i podfolderów do folderów głównych.

Czy system automatycznie bada aktualność linków (nie pozwala na "ślepe" linki)?

Tak, system może automatycznie badać linki z folderów i jeśli w danym folderze nie ma aktualnie publikowanych artykułów foldery mogą być automatycznie ukrywane.

Czy system pozwala na oglądanie strony dokładnie jak będzie widoczna dla użytkownika?

Tak , dzięki trybowi live-mode osoba wprowadzająca artykuł może podejrzeć wygląd wprowadzonego artykułu bez konieczności zatwierdzenia do edycji.

Czy system pozwala na osobne przygotowanie i osobne zatwierdzanie stron do publikacji?

Tak, podstawowym załażeniem systemu jest kontrola treści więc dowolna osoba może wprowadzać dokumenty do systemu a tylko wybrane osoby odpowiedzialne za treść serwisu zatwierdzają artykuły do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czy system pozwala na dowolną ilość redaktorów z różnymi hasłami, odpowiedzialnych za różne części witryny?

Tak system pozwala na dowolną ilość redaktorów o unikalnych danych autoryzujących , którym można przydzielać dowolnie definiowane uprawnienia łącznie z dostępem tylko do wybranych folderów.

Czy opłaty zależą od ilości redaktorów?

Nie, system umożliwia dodawanie kolejnych redaktorów przez wyznaczone osoby wewnątrz urzędu, eoNetworks nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat.

Czy system hostowania witryny jest profesjonalny?

Tak oferujemy wpełni profesjonalną obsługę hostingową z naszych usług korzystają między innymi:

> > http://www.urtip.gov.pl
> > http://www.zw.com.pl
> > http://www.jbl.com.pl
> > http://www.mtvclassic.pl
> > http://www.pr24.pl
> > http://www.sybase.com.pl
> > http://www.claudia.pl
> > http://www.gala.pl
> > http://www.naj.pl
> > http://www.focus.pl
> > http://www.glamour.pl

Jedynym ograniczeniem w dostępie do naszych systemów jest ograniczenie szybkości łącz osób odwiedzających nasze witryny.

Czy system pokazuje historię i treść materiałów graficznych?

System poprzez rejestr zmian pokazuję pełną historie wykorzystania plików graficznych jednocześnie umożliwiając dostęp do tych materiałów poprzez archiwum treści.

Czy system pokazuje historię ( treść ) załączników?

System poprzez rejestr zmian pokazuję pełną historie wykorzystania załączników jednocześnie umożliwiając dostęp do nich poprzez archiwum treści.

Czy wersje historyczne stron pokazywane są "dokładnie tak, jak wyglądały"?

Tak, wszystkie wersje publikowanych dokumentów przechowywane są w archiwum treści istnieje możliwość przeglądania wszystkich wersji artykułów zatwierdzonych do publikacji.

Czy dziennik zdarzeń został zaimplementowany w oprogramowaniu?

Tak , cały dziennik zdarzeń jest zaimplementowany w oprogramowaniu, moduł ten współpracuje z archiwum treści dzięki czemu wszelkie informacje publikowane w Biuletynie opatrzone są informacją o pochodzeniu (użytkownik który publikował) i dacie publikacji materiałów.

Czy dostarczana jest pomoc w organizacji procesu budowy witryny?

Tak, po podpisaniu umowy otrzymują Państwo pełną instrukcję obsługi umożliwiającą pełne wykorzystanie wszelkich możliwości eoBIP.

Czy dostarczany jest szkielet witryny?

W ramach wdrożenia dostarczamy pełny szkielet BIP dostosowany do organizacji w Państwa urzędzie.

Czy system wymaga jakiejkolwiek lokalnej instalacji oprogramowania?

Nie, system eoBIP nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania w Państwa komputerach, jedynym wymaganiem jest komputer z dowolnym systemem operacyjnym wyposażony w przeglądarkę internetową zgodną z IE 4.5.

Czy system pozwala na rozszerzenie i integrację z systemem obiegu dokumentów i organizacji pracy?

System eoBIP jest przygotowany do współpracy z systemem monitorującym obieg dokumentów wewnątrz urzędu. Jednocześnie pozwala na rozwój w dowolną stronę.

autor: Katarzyna Gratys
redaktor: Katarzyna Gratys
data utworzenia: 2005-07-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-02-03 09:53:27, zmian dokonał(a): Justyna Śmiechowska