Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
eoNetworks www.eo.pl

Zatwierdzanie oraz edycja artykułu

          

Wszystkie nowo dodane artykuł oraz te, które zostały zmienione umieszczone zostają na specjalnej liście zmian. Redaktor, który wprowadził te zmiany, w drugim oknie przeglądarki może w każdej chwili zobaczyć wyniki swojej pracy (jest to tryb live-mode). Zmiany te jednak są niedostępne dla innych użytkowników dopóki nie zostaną opublikowane.

Publikacja zmian składa się zazwyczaj z dwóch etapów – akceptacji własnych zmian oraz akceptacji dokonywanej przez osobę odpowiedzialną za treść Biuletynu informacji Publicznej. Etapów akceptacji może być też więcej (np. korekta, wstępna akceptacja itp.) jednak zawsze występuje co najmniej jeden etap – akceptacja własnych zmian.

Na liście artykułów do akceptacji, każdy z nich ma trzy opcje, które mogą zostać wybrane.

Zapisz – powoduje zapisanie artykułu i opublikowanie go lub przekazanie do dalszej akceptacji, jeżeli taka jest wymagana

Odrzuć – powoduje odrzucenie zmian

Bez zmian – pozostawia artykuł na tej liście do czasu, kiedy twórca zdecyduje co dalej z nim zrobić

W przypadku, gdy zdefiniowana jest ścieżka akceptacji, artykuły zatwierdzone przez autora przekazane są do kolejnej osoby(osób), które zostaną zdefiniowane w procesie.

W takim przypadku, osoba akceptująca nad listą swoich artykułów wyświetlaną ma listę tekstów do akceptacji.

Podobnie jak na liście własnych tekstów do akceptacji, artykuł może zostać odrzucony lub przekazany na kolejny etap akceptacji. Ostatnim etapem jest "publikacja". Pozostałe etapy zostają określone w zależności od potrzeb.

Edycja

Zatwierdzone już artykuły, w każdej chwili mogą być edytowane przez uprawnione osoby. Żeby dokonać edycji, należy podobnie jak w przypadku wprowadzania nowego tekstu wybrać folder. Następnie z listy artykułów w folderze, klikając na tytuł, wybrać tekst. Po wyświetleniu treści artykułu, jeżeli podejmiemy decyzję, że jest to ten tekst, który chcemy edytować, należy kliknąć przycisk "edytuj newsa". Od tego momentu artykuł zostaje zablokowany do edycji dla innych użytkowników do chwili akceptacji własnych zmian lub ich odrzucenia, podobnie jak to się odbywa w przypadku nowo wprowadzanych tekstów.

W przypadku, gdy zdefiniowana jest ścieżka akceptacji, artykuły zatwierdzone przez autora przekazane są do kolejnej osoby(osób), które zostaną zdefiniowane w procesie.

W takim przypadku, osoba akceptująca nad listą swoich artykułów wyświetlaną ma listę tekstów do akceptacji.

Podobnie jak na liście własnych tekstów do akceptacji, artykuł może zostać odrzucony lub przekazany na kolejny etap akceptacji. Ostatnim etapem jest "publikacja". Pozostałe etapy zostają określone w zależności od potrzeb.

Odrzuć – powoduje odrzucenie zmian

Bez zmian – pozostawia artykuł na tej liście do czasu, kiedy twórca zdecyduje co dalej z nim zrobić.

autor: Katarzyna Gratys
redaktor: Marcin Pietrzak
data utworzenia: 2006-03-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-02-03 09:53:27, zmian dokonał(a): Justyna Śmiechowska